1. Minimalny czas wykupu biletu wynosi 1 godzinę niezależnie od dnia, godziny i rodzaju biletu.
 2. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom oraz za okazaniem ważnej legitymacji: młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom.
 3. Dzieciom do ukończenia 4 roku życia przysługuje wstęp bezpłatny (obowiązkowe pieluchomajtki).
 4. Dzieciom od 5 do 7 roku życia przysługuje bilet ulgowy.
 5. Bilet bez limitu czasowego oznacza korzystanie z basenu bez ograniczenia czasu w godzinach jego otwarcia.
 6. Opłata zaliczkowa oraz opłata za zadeklarowany czas pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
 7. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej, która w oświadczeniu o niepełnosprawności posiada wpis o potrzebie opiekuna, przysługuje bezpłatny wstęp po wcześniejszym okazaniu tego oświadczenia.
 8. Opiekun grupy zorganizowanej wchodzi bezpłatnie.
 9. Bilet rodzinny oznacza 2+1 oznacza: 2 osoby dorosłe i 1 dziecko lub 1 osobę dorosłą i 2 dzieci. Wiek dziecka w bilecie rodzinnym jest ograniczony do ukończenia szkoły średniej (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej).
 10. Rezerwacja sauny w tygodniu w godzinach 9:00-21:30.
 11. Opłata za zagubienie lub zniszczenie identyfikatora wynosi 70 zł.
 12. Halę basenową oraz strefę przebieralni należy opuścić do godziny 21:45.