Regulamin Parku Wodnego w okresie epidemii COVID-19

Regulamin Parku Wodnego „Aquarium” w Ostrołęce
w okresie epidemii  COVID-19

Celem wdrożonych procedur jest bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Parku Wodnego.

 1. Obiekt może być udostępniony tylko i wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk;
 3. W obiekcie na terenie holów, restauracji i szatni wprowadza się bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust;
 4. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 metra;
 5. W przypadku podejrzenia infekcji pracownik ma prawo odmówić sprzedaży biletu i prosić o opuszczenie terenu Parku Wodnego lub powiadomić odpowiednie służby;
 6. Wprowadza się limit dostępnych szafek w przebieralni tak aby możliwe było zachowanie bezpiecznego odstępu między użytkownikami;
 7. Pod prysznicami zaleca się użytkowanie co drugiego prysznica;
 8. Sauna parowa i sucha, wanny z hydromasażem oraz brodzik dla dzieci i inne urządzenia rekreacyjne zainstalowane na hali basenowej do czasu wygaśnięcia obostrzeń zostają wyłączone z użytkowania;
 9. Zarządca obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do strefy płatnej ze względu na możliwe ograniczenia dopuszczalnej maksymalnej liczby osób jaka może w danym momencie przebywać w obiekcie;
 10. Zajęcia, wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko i wyłącznie bez udziału publiczności;
 11. W salce sportowej wynajmowanej na cele prowadzenia treningów bądź zajęć sportowych wprowadza się maksymalny limit 12 osób ( 1 osoba na 10 m2);
 12. Na plaży basenowej obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania poleceń ratowników;
 13. Posiłki w Restauracji Nemo są wydawane tylko i wyłącznie na wynos;
 14. Kręgielnia udostępniana jest klientom tylko i wyłącznie w ramach współzawodnictwa sportowego z maksymalnym limitem 19 osób;

Klienci powinni opuścić Park Wodny zaraz po zakończeniu korzystania z usług oraz unikać gromadzenia się.