Regulamin Parku Wodnego Aquarium w Ostrołęce w okresie epidemii COVID-19

Regulamin Parku Wodnego “Aquarium” w Ostrołęce
w okresie epidemii  COVID-19

Celem wdrożonych procedur jest bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Parku Wodnego.

 1. Wprowadzony zostaje limit 88 osób na basenie;
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk;
 3. W obiekcie na terenie holów, restauracji i szatni wprowadza się bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust;
 4. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 metra;
 5. W przypadku podejrzenia infekcji pracownik ma prawo odmówić sprzedaży biletu i prosić o opuszczenie terenu Parku Wodnego lub powiadomić odpowiednie służby;
 6. Wprowadza się limit dostępnych szafek w przebieralni tak aby możliwe było zachowanie bezpiecznego odstępu między użytkownikami;
 7. Pod prysznicami zaleca się użytkowanie co drugiego prysznica;
 8. Wanny z hydromasażem oraz brodzik dla dzieci i inne urządzenia rekreacyjne zainstalowane na hali basenowej do czasu wygaśnięcia obostrzeń zostają wyłączone z użytkowania;
 9. Zarządca obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do strefy płatnej ze względu na możliwe ograniczenia dopuszczalnej maksymalnej liczby osób jaka może w danym momencie przebywać w obiekcie;
 10. Zajęcia, wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko i wyłącznie bez udziału publiczności;
 11. Na plaży basenowej obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania poleceń ratowników;
 12. Posiłki w Restauracji Nemo są wydawane na miejscu i na wynos;
 13. Kręgielnia udostępniana jest klientom tylko i wyłącznie w ramach treningów klubów sportowych zrzeszonych w związkach ogólnopolskich z maksymalnym limitem 19 osób;
 14. Klienci powinni opuścić Park Wodny zaraz po zakończeniu korzystania z usług oraz unikać gromadzenia się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *