Nagrody w konkursie na ,,Najpiękniejsz± Kartkę Bożonarodzeniow±” wręczone.

13 lutego 2019
W dniu 6 lutego odbyło się uroczyste  wręczenie nagród w konkursie plastycznym organizowanym przez Park Wodny w Ostrołęce.  Na wręczenie stawiły się bardzo licznie dzieci wraz z rodzicami.  Wręczenie nagród było okazj± do wspólnego pami±tkowego zdjęcia dzieci i młodzieży na tle własnych prac plastycznych.