Oświadczenia kandydata – Kierownik Działu Technicznego